Platin Hukuk

MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

 • Anasayfa > Hizmetlerimiz
Platin Hukuk Ticaret Hukuku Türkiye'de Şube Açma

MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

Merkezi yurt dışında bulunan bir şirketin, Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin Türkiye’de şube açabilmesi için usulünce temin edilmesi gereken belgeler ve başvuru prosedürü bulunmaktadır.

Sürecin hızlı ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi ve tamamlanması için bu alanda tecrübeli ve uzman bir hukuk kadrosu ile çalışılması büyük önem arz etmektedir.

Şube açılışı ve sicile kayıt süreci ile başvuru evraklarına kısaca değinecek olursak;

 1. Öncelikle kurulması planlanan şubenin adresi belirlenmeli, eğer kiralanacaksa kira sözleşmesi yapılması gerekmektedir.
 2. Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin karar alması gerekmektedir. (Apostil şerhi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.) Bu kararda;

  • Şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve kimlik numarası, yerleşim yeri, şubenin adresi
  • Türkiye’deki şubeyi temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetkininin şubeyi tam/her hususta temsile yetki olduğu  belirtilmeli, belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı (Apostil şerhi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.) gerekmektedir.
  • Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin unvanı;

  Örnek: X Company SRL Merkezi İtalya İstanbul Merkez Şubesi

 3. Şirket Sermayesi “Limited Şirket” için asgari 10.000 TL iken, “Anonim Şirket” için 50.000 TL olup, sermaye 24 ay içerisinde ödenir.  Kurulacak şirkette Yabancı Uyruklu Ortak Müdür olacaksa, sermayenin 100.000.- TL ve ödenmiş olması gerekir.
 4. Şirket Müdürü & Müdürlerinin kim olacağı ve ortakların sermaye payları belirlenmelidir. Limited Şirketlerde ortaklardan biri Şirket Müdürü olmak zorundadır. Yabancı ortak Şirket Müdür olacaksa Çalışma İzni almak zorundadır
 5. Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile Nace Kodu belirlenmelidir.
 6. Şubenin unvanını, sermayesini, merkezini, açılış tarihini ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusunu -NACE koduyla birlikte- içeren dilekçe yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir. Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi ve kuruluş başvurusuna ilişkin ibraz edilen evrak dökümü de dilekçe içeriğinde yer almalıdır.
 7. Oda kayıt beyannamesi Yetkililerce imzalanmalı, yetkililerin fotoğrafları bulunmalıdır.
 8. Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı bulunmalıdır. (Apostil şerhi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)
 9. Merkez ülkede şubenin tescili için ibrazı gereken belgeler.(Apostil şerhi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)
 10. Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği gerekmektedir. (Apostil şerhi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)
 11. Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi; şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve kimlik numarası, yerleşim yeri, şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyanname aslı gerekmektedir.  (yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde tercümesi noter onaylı sureti) ( 1 nüsha )
 12. Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin yabancı uyruklu olması halinde  tercümesi noter onaylı pasaport suretleri gerekmektedir
 13. Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin TTK m. 40’a göre düzenlenmiş imza beyannameleri gerekmektedir.
 14. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için izin veya uygunluk yazısı gerekmektedir.
 15. İnternet vergi dairesi veya mersis üzerinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran görüntüsü gerekmektedir.
 16. MERSİS’ten başvuru yapılarak talep/başvuru numarası alınması akabinde gerekli evraklar ile birlikte ilgili bölge temsilciğine başvuru yapılmaktadır.

X

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme için tıklayınız.

Platin Hukuk

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us